Åpen judo

Home / Samfunn og kultur / Åpen judo

Judo er ikke en statisk kampform. I årenes løp har nye teknikker kommet til, teknikker har blitt fjernet, kampreglene har endret seg, judodrakten har fått farger, og treningsformene har forbedret seg.

Spør ikke bare om hva judo kan gjøre for deg, men tenk også på hva du kan gjøre for judo.

I judo finner man ingen hemmelige teknikker som kun er kjent for noe få mestere. Alle teknikker er tilgjengelige for alle som ønsker å lære dem. Dette er sannsynligvis en medvirkende årsak til å judo er den klart mest populære kampformen i verden. Alle som ønsker kan bidra til å utvikle judo videre.

Prinsippet om åpenhet har vist seg å være en suksessformel for judo. Judosamfunnet har evnen til å lære av sine feil, bevare det som virker, og stadig bevege seg videre.

Bildet er selvsagt ikke entydig. Ulempen ved å være en populær kampform er at mange meninger kan være vanskelig å forene. Alle meningene kan rett og slett komme i veien for utvikling, men sett i forhold til andre tradisjonelle kampformer har utviklet seg mye.

Hvordan har du bidratt til å utvikle judo?

Jeg føler at jeg bidrar gjennom å spre det glade budskap her på JudoMania Online. Andre bidrar kanskje ved å sitte i komitéer i Norges Judoforbund, være med på å utvikle kampreglementet, komme med morsomme idéer som knøttejudo og så videre.

Hva gjør du? Hvordan bidrar du til et levende judomiljø? Er du judotrener, gjør du det bra i konkurranser? Er du en person som skaffer inntekter til klubben? Kanskje du er en foresatt som arbeider frivillig for klubben? Skriv en kommentar da vel 😉

Related Posts