Kinomichi

Home / Kampformer / Kinomichi

Kinomichi er en kampform som har sitt utgangspunkt i den japanske formen for budo som heter aikido. Kinomichi ble grunnlagt i Frankrike i 1979 av Masamichi Noro som var en av Morihei Ueshibas elever.

Noro hadde blitt sendt til Europa for å promotere aikido både her og i Afrika. 3. september 1961 ankom han Marseille i Sør-Frankrike. Selv om han lagde sitt eget system har han opprettholdt god kontakt med flere aikido-forbund både i Frankrike og i Japan.

Kinomichi har utviklet seg fra aikido på samme måte som aikido utviklet seg fra Daito ryu aiki jujutsu. Masamichi Noro skapte et system som baserer seg på teknikker, prinsipper og filosofi hentet fra Ueshibas aikido. Kinomichi er ikke ment som en protest mot aikido, men heller som et alternativ eller et tillegg.

Forskjellene mellom aikido er litt vanskelig å forstå, men det har med fokus på energi å gjøre. I kinomichi legger man stor vekt på begrepsparet ki og shin. I asiatisk filosofi er den fysiske og åndelige kraften sammenvend og nærmest uadskillelig. I vestlig tankegang har man tradisjonelt sett den fysiske og åndelige verden som to separate størrelser. I kinomichi forsøker Masamichi Noro å binde disse to dimensjonene sammen ved å si at hjertet (shin) fungerer som et bindeledd.

Shin fungerer som et bindeledd mellom det åndelige og fysiske ved at hjertet har med den moralske kraften å gjøre. Den moralske energien kan i høyeste grad føles på kroppen.

I tillegg til å binde ånd og kropp sammen, vil hjertet binde personene som utfører teknikkene sammen. Utøverne må oppleve at en teknikk ikke tilhører kun den ene. Begge (eller flere hvis flere er involvert i utførelsen) må ta del i en teknikk. Det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom uke og tori. Shin er en tilstand der jeg tillater med en følelsesmessig, gjerne empatisk, tilnærming min motstander.

Det konkurreres ikke i kinomichi, og det finnes heller ikke graderinger. De ulike nivåene i kinomichi forholder seg til studiene, ikke til studentene.

Kinomichi på Youtube

Kinomichi Instructors International Association (KIIA) er en internasjonal organisasjon som har til hensikt å utvikle kampformen, trenerne og utøverne. Kinomichi kan trenes i flere land i fire ulike verdensdeler (Europa, Afrika, Sør-Amerika og Nord-Amerika).

Kilde: Kinomichi Instructors International Association, Within the Spiral of Kinomichi, Wikipedia

Related Posts