Creative Judo Teaching

Home / Samfunn og kultur / Litteratur / Creative Judo Teaching

Creative Judo Teaching er skrevet til judotrenere som arbeider med barn og ungdom – enten det er i klubber, på skoler eller i andre sammenhenger der judo inngår som en del av aktivitetene.

Boken inneholder mange gode tips for deg som har tid til å lese bøker med mye tekst.

Jeg liker Creative Judo Teaching veldig godt, og hvis du nettopp har startet opp som judotrener, kan du glede deg over at den inneholder over 40 forslag til hvordan du skal legge opp judotreninger.

I tillegg finner du en idébank med mange judorelevante leker, og du kan lese litt enkel treningslære og pedagogikk. For dere som har lyst til å prøve judo i skolefritidsordningen eller gymtimer på skoler, kan jeg opplyse om at boken også inneholder noen begrunnelser som kan brukes i denne sammenheng.

Judoteknikk
Historikk
Bildekvalitet
Originalitet

Forfattere: Ken Webber og Malcolm Collins
Antall sider: 129
Forlag: Kyudan Books
ISBN: 0-9550523-00

Denne boken MÅ du ha i bokhylla.

Related Posts