Glima

Home / Kampformer / Glima

Glima er en islandsk form for bryting. Det sies at bryteformen stammer fra vikingene omkring år 900. Glima er islandsk nasjonalidrett, men kampformen har svært liten utbredelse ellers i verden. Referansene til glima og andre brytelignende øvelser er det flere av i nordisk litteratur.

Æresbegrepet står sentralt i glima, og glima-kodeksen kalles Drengskapur. I Drengskapur verdsetter man rettferdighet, respekt for motstanderen og evne til å ivareta motstanderens sikkerhet. Glima skal kun ha blitt brukt som vennlig konkurranse, ikke som vikingenes selvforsvar eller kampform i strid.

Det er fire regler som gjør at glima skiller seg fra andre former for bryting:

  • Motstanderne skal alltid stå oppreist.
  • Motstanderne sirkler rundt hverandre hele tiden. Bevegelsene minner om vals.
  • Det er ikke tillatt å lande på motstanderen, eller å dytte den andre ned i bakken.
  • Motstanderne skal se over skulderen til den andre i størst mulig grad fordi man skal føle seg fram til riktig bruk av teknikk.

Glima er en utpreget gentleman-sport, og den vanligste formen for glima (buksetagsglima) ser riktig så fredelig ut. Det samme kan sies om axlatók som kan virke mer som en styrketest enn en kampform.

Lausatagsglima er den mest selvforsvarslignende formen for glima. Man kan visstnok trene denne formen et par steder i Norden. Fortsatt er hensynet til motstanderen det viktigste. Det er om å gjøre å få den andre i bakken mens man selv blir stående oppreist. Dersom begge havner på bakken på likt, prøver man å reise seg samtidig som man holder den andre nede.

Teknikkene i glima

Det er åtte hovedteknikker (bragder) i glima. Disse kan settes sammen på ulike måter slik at det totale antall teknikker og metoder i glima havner på omtrent 50. Teknikkene kan minne om judokast som tomoe nage, hiza guruma, yoko gake og andre feiinger.

Mer informasjon om glima?

Det finnes en del nettsider med mer informasjon om glima dersom det skulle være interessant. På Kampforum anbefales det å søke på Lars (Magnar) Enoksen. Han skal være en ressurs på dette feltet her i Norden. Det er også en del interessant lesing på brotak.com.

Glima på Youtube

Kilder: Wikipedia, JWMA: Glima Wrestling, Kampforum

Related Posts