Judo for fred i Stavanger

Home / Samfunn og kultur / Judo for fred i Stavanger

Fem afghanske judoutøvere har besøkt Norge gjennom Judo for fred. Samtidig har Stavanger Judoklubb feiret 30års-jubileum. På NJFs nettsider kan du lese mer om Judo for fred i vesterled.

Related Posts