Katt og mus

Home / Trening / Katt og mus

Det er selvsagt viktig at en judoutøver ikke er redd for kroppskontakt, og at vedkommende har evnen til å samarbeide med andre. Denne leken er med på å gjøre utøverne vant til kroppskontakt.

Nivå: alle
Alder: over 8 år
Antall: minst 6 (helst 10 –>)
Utstyr: –

Beskrivelse

Alle utøverne bortsett fra to, sitter på gulvet. Den ene av de som står er katt, den andre er mus. Katten skal fange (dvs. berøre) musa. Da byttes rollene (slik som i vanlig sisten).

Dersom en mus setter seg med ryggen inntil noen, så blir den personen katt. Rollene byttes altså, og den som var katt blir nå automatisk mus.

Varianter

Hvis man vil øke vanskelighetsgraden, kan man ha flere par med katt og mus samtidig.

Related Posts