Brobygger-stafett

Home / Trening / Brobygger-stafett

Det er selvsagt viktig at en judoutøver ikke er redd for kroppskontakt, og at vedkommende har evnen til å samarbeide med andre. Denne leken fokuserer på nettopp samarbeid (og delvis kroppskontakt).

Nivå: alle
Alder: over 10 år
Antall: minst 10 (helst 14)
Utstyr: –

Beskrivelse

Del gruppen inn i minst to lag. Der bør være minst 3-4 utøvere på hvert lag. Utøveren stiller seg opp slik at kun fotsåene og håndflatene berører bakken. Alle står inntil hverandre, side mot side. I tillegg er det slik at utøverne skal stilles opp slik at de står vinkelrett på retningene laget skal bevege seg i.

Den utøveren som står bakerst i forhold til kjøreretningen krabber under de andre utøverne. Når vedkommende har krabbet under hele broen, stiller han/hun seg opp ved siden av de andre. På den måten beveger laget seg langsomt framover.

Varianter

Utøverne kan for eksempel stå i høy benk i stedet, eller de kan stå i bro med magen mot taket.

Related Posts