Dojoregler

Home / Tips / Dojoregler

Dojoen er treningssalen for judoutøvere. Den varierte tekniske treningen krever blant annet konsentrasjon for vellykket gjennomføring. Dojoreglene har til hensikt å utelukke forstyrrende momenter og sikre utøvere og trenere den nødvendige ro og atmosfære under treningen.

I tillegg til alltid å vise vanlig høflighet, skal man respektere de følgende påbud:

  • Man hilser med ritsu-rei (stående hilsen) når man kommer inn i dojoen og når man forlater den.
  • Treningen begynnes og avsluttes med za-rei (sittende hilsen).
  • Shiai og randori begynnes og avsluttes med rei.
  • I dojoen skal man forholde seg rolig. Høylytt snakk og bråk er forbudt. Mobiltelefoner skal slås av eller settes på lydløs under trening.
  • Under instruksjon skal man ikke forstyrre trener eller andre med unødvendige kommentarer.
  • Meld alltid fra til treneren dersom du forlater treningsområdet. Meld deg også tilbake igjen.
  • Vær renslig. Om nødvendig skal du dusje før trening. Judogi og undertøy skal være rent.
  • Fingernegler og tånegler skal være kortklipte.
  • Beskyttere av hardplast eller lignende er ikke tilltatt.
  • Ringer, klokker, kjeder, hårspenner og andre gjenstander som kan medføre skade må tas av før trening.
  • Røyking, alkohol og bruk av andre rusmidler er strengt forbudt i dojo og garderober.
  • Følg trenerens anvisninger så godt som mulig.
  • Spør hvis det er noe du ikke forstår.
  • Møt alltid opp i god tid før treningen begynner.
Related Posts