Nye regler for barneidrett?

Home / Konkurranse / Nye regler for barneidrett?

Styret i Norges Idrettsforbund legger i løpet av helgen fram et forslag om å endre reglene for barneidrett. I følge Aftenposten forslår et utvalg oppnevnt i 2006 at Bestemmelser om barneidrett kun skal gjelde i konkurranser.

I det nye forslaget er det ikke satt noen nedre grense for hvor tidlig man kan begynne å konkurrere. Det vil si at barn under 12 år kan risikere å måtte delta i konkurranser der det kåres vinnere (og tapere), der det deles ut premier, der det utropes hvem som vinner for eksempel en judokamp. Dette har jeg også vært opptatt av tidligere.

Yngvar Ommundsen, forsker ved Norges Idrettshøgskole, reagerer på dette. Han mener det vil være alvorlig dersom dette blir vedtatt. Ommundsen er ekspert på barn og idrett, og han mener at de nye retningslinjene som er foreslått kan innebære et tilbakeskritt for barnas del. Norsk barneidrett skal handle om trivsel, trygghet, mangfold og tilbud til alle.

Related Posts