Zen koan

Det er ikke uvanlig at folk som øver seg i zen buddhisme og meditasjon blir konfrontert med såkalte koan (kinesisk: gongan). Dette er korte historier om mestrene og deres samspill og samtaler med deres elever. Koan-uttrykk har gjort mange folk i Vesten nysgjerrige på zen fordi mange av dem framstilles som umulige gåter. Et av de mest vanlige utsagnene er:

Hva er lyden av en hånd som klapper?

Hensikten med slik uttrykk var å oppdage ens eget iboende sinn fordi den logiske og konvensjonelle tenkningen ikke kan gi svar på gåtene.

Det finnes flere hundre slike koan-utsagn, og tanken er at studenten skal demonstrere et egnet svar overfor zen-mesteren i en privattime. Hvis studenten har klart å løse utfordringen, blir det ofte gitt et nytt koan som vedkommende kan meditere over.

Her finner du eksempler på slike anekdoter og korte historier: Zen koans

Kilde: FightingArts.com – The Lighter Side – The Zen Koan

Related Posts
  • Jarne Byhre

    For de som er interessert i zen så anbefaler jeg boken “Hva” som er en samling med koreanske zen-dikt.

  • Enig. Jeg har lest boken, og den var interessant.

  • Det er en glimrende bok! Har lest den, og har skrevet litt om den her.

JMO på Instagram