Effektiv shime waza

Home / Trening / Effektiv shime waza

Mange nybegynnere har ofte problemer med å utføre shime waza (kvelinger) effektivt. Det blir gjerne til at man presser og presser uten at uke viser nevneverdig tegn til å gi seg. Hvordan kan man gjøre virkningen av shime waza effektivt? Skal egentlig effekten av alle shime waza komme umiddelbart?

Stranguleringsteknikkene er blant de mest effektive og farlige i judo. I de fleste tilfeller er det mulig å gjøre motstanderen bevisstløs i løpet av kort tid. Jeg har selv mistet bevisstheten i konkurranse som følge av en kveling.

Shime waza består av teknikker som kan deles i to hovedgrupper. I den ene gruppen skal man presse mot sidene av halsen, og i den andre gruppen skal presset rettes inn mot forsiden av halsen.

Det er særlig i de teknikkene der presset rettes inn mot sidene av halsen hvor sjansene er størst for å bli bevisstløs, men det er også her det er størst sjanse for å gjøre feil. Vanlige feil er at man ikke presser tett nok på halsen, at man gir opp for fort, eller at man bommer med presset.

Eksempler på slike teknikker er ulike varianter av juji jime. Hensikten er å stoppe blodtilførselen til hodet, og det er viktig at man trener på dette i kontrollerte former.

Kvelinger som retter seg mot fronten av halsen har til hensikt å stoppe tilførselen av oksygen. Et eksempel på en slik teknikk er hadaka jime, og et annet eksempel er okuri eri jime. Disse teknikkene er som regel enkle å lære seg. Men også her er det viktig at grepet er tett nok.

Selv om disse teknikkene er potensielt livsfarlige har jeg ikke hørt om noen alvorlige uhell ved bruk av shime waza på judotreninger eller i konkurranser.

Kilder og bilder

Related Posts
JMO på Instagram