Poenget med uchi komi?

Home / Trening / Poenget med uchi komi?

Går det an å trene uchi komi effektivt? Uchi komi er etter manges mening en dårllig treningsform fordi man kun øver på en liten del av teknikken. Jeg hører til blant dem som mener at uchi komi kan være en viktig treningsform fordi det skjer så mye i den første delen av en teknikk.

Automatisering er brukes ofte som begrunnelse for kun å kjøre innganger. Men her støter man også på problemet med hva er det man egentlig automatiserer? Er det inngangen eller teknikken man automatiserer?

Hvis vi bruker basketball som eksempel, kan vi jo spørre oss om hvor lurt det ville være å trene på lay-up på samme måte som man trener innganger i judo? Tenk deg at man løper korrekt inn mot kurven, hopper opp og slipper ballen uten å forsøke å treffe kurven. For basketball-spillere ville dette vært helt unaturlig. Jeg kjenner to av Norges beste basketballspillere, og de sier at dette ikke er en naturlig treningsform.

Det man derimot gjør i basketball er å trene deler av et angrep, deler av et løp inn mot kurven, deler av en finte/bevegelse. Men man avslutter nesten alltid med skudd.

Dette mener jeg bør være regelen i judo også. Unntaket må selvsagt være under innlæringen av nye teknikker og bevegelser. I innlæringsfasen er det naturlig å bruke metodikk som del-hel, hel-del-hel og lignende metoder. Her er uchi komi en naturlig treningsform, synes jeg.

Related Posts
JMO på Instagram