Former for bevegelighet

Home / Trening / Former for bevegelighet

Bevegelighetstrening kan deles inn på fire ulike måter. Man kan snakke om aktiv eller passiv begelighet, og man kan snakke om dynamisk og statisk bevegelighet.

Aktiv bevegelighet
Her bruker man utelukkende antagonistene til musklene som skal tøyes. Vanligvis er dette musklene på hver side at et ledd, for eksempel kneet.
Passiv bevegelighet
Dette er den bevegelsen som er mulig uten at man hjelper til med egen muskelkraft. Her kan man bruke en partner, kroppens egen vekt, eller andre ytre påvirkninger. Ved passiv uttøyning vil det være mulig å oppnå større leddutslag enn ved aktiv uttøyning.
Dynamisk bevegelighet
Andre betegnelser på denne typen bevegelighet er ifølge “Idrettens treningslære” ballistisk, kinetisk eller rask beveglighet. Her gjentar man ofte en bevegelse flere ganger, og man stanser ikke i ytterstilling.
Statisk bevegelighet
Dette kalles også for isometrisk eller kontrollert bevegelighet. Her holder man seg i en bestemt stilling over en viss tid.
Related Posts