Fra krigskunst til olympisk idrett

Home / Samfunn og kultur / Historikk / Fra krigskunst til olympisk idrett

Det er skrevet mange bøker og avhandlinger om judoens historie. Her har jeg forsøkt å gjengi et lite sammendrag av de aller viktigste trekkene. IJF skriver på sine nettsider at judoens historie kan deles inn i to hoveddeler:

Del 1:
Den første hoveddelen handler om perioden fra grunnleggingen av Kodokan i 1880 og fram til 1950-tallet. Denne perioden kan igjen deles inn i to:

For det første: Etableringen av judo i det japanske samfunnet – samtidig som jujutsu ble en del av mange vestlige lands utdanning av politi og militære styrker. Judo ble også populært blant mange lands elite som en form for fysisk fostring.

For det andre: I mellomkrigstida ble Jigoro Kanos idéer og metoder kjent i langt større skala. En moderne judo erstattet den gamle formen basert på enkeltteknikker brukt som selvforsvar.

Del 2:
Etter andre verdenskrig ble det mer system over konkurranser, organisasjoner og nasjonale forbund. På midten av 1950-tallet var judo etablert som en anerkjent internasjonal idrett. Denne utviklingen ble særlig ivaretatt av europeiske ledere som ville spre Jigoro Kanos tanker og filosofi. I 1964 ble judo introdusert som olympisk gren, og dette førte til en enorm oppmerksomhet omkring kampformen.

Kilde: IJF

Related Posts