Selvforsvar liksom

Home / Selvforsvar / Selvforsvar liksom

Er det troverdig at kampsport gjør deg god i selvforsvar? Hva er egentlig selvforsvar? Hvor mange av de som trener kampformer har vært innblandet i en dramatisk, gjerne livstruende, situasjon der selvforsvar har vært nødvendig (og her tenker jeg ikke på fyllebråk på byen)?

Jeg tror mange klubber og enkeltpersoner som reklamerer med at man kan trene selvforsvar har en veldig naiv innstilling til effekten av kampsport i selvforsvarssammenheng. Det er høyst tvilsomt om særlig mange av trenerne man går hos har egne selvforsvarserfaringer – i alle fall i den betydning av ordet som går ut på at her er man truet på livet av en eller flere motstandere. I beste fall har de lest eller diskutert seg fram til hva som er effektivt, eller kanskje de har snakket med noen som har vært i bråk. Men det er kanskje ikke nødvendig å ha vært i en livstruende situasjon for å kunne gi gode tips om selvforsvar? Jeg aner ikke, men svært mange i kampsportmijøer gir et inntrykk av å ane, og de er ikke redde for å komme med skråsikre uttalelser om hva som virker og hva som ikke virker som selvforsvar.

I noen av mine tidligere artikler har jeg tatt for meg hvordan man kan tenke for å unngå farlige situasjoner. Det er i og for seg greit nok, men derfra til å lære noen opp til å vise selvsikkerhet i truende situasjoner, ikke få panikk, ikke bli handlingslammet, men derimot slå, sparke, lugge, rope, kaste og så videre i kritiske – og ofte livstruende – situasjoner er det et langt stykke. Går det egentlig an?

Kanskje kampsport og kampformer egentlig først og fremst egner seg som enten rekreasjon, trening, konkurranseidrett eller kulturell aktivitet? Hadde vært interessant å høre om noen hadde meninger eller erfaringer om nettopp dette.

Sannsynligvis er jeg litt for preget av mine egne holdninger til kampformer. Personlig synes jeg judo, karate, taekwondo, aikido, kendo og alle andre former for budo først og fremst er interessante i egenskap av å være gamle, gode treningsformer. I tillegg synes jeg det historiske og det tildels føydale treningssystemet er spennende. Når det i tillegg finnes “hemmelige teknikker”, ekstremt dyktige utøvere, et enormt antall bøker og litteratur trenger ikke jeg en forestilling om at judo eller karate eller budo generelt egner seg som selvforsvar.

Er det ikke slik at man faktisk må kunne en kampform utrolig godt for å ha nytte av det som selvforsvar? Er det ikke slik at en stor og sterk mann nesten uten unntak klarer å ta en liten svak person – uansett kjønn?

Related Posts