An Introduction to Kodokan Judo

Home / Samfunn og kultur / Litteratur / An Introduction to Kodokan Judo

Ved første øyekast kan det virke som om An Introduction to Kodokan Judo er en blåkopi av Kodokan Judo (av Jigoro Kano). Men ved nærmere ettersyn viser det seg at denne boken går noe grundigere inn på enkelte emner, mens andre temaer så å si får være i fred. Halvparten av boken er skrevet med kinesiske tegn, og det kan jo være litt artig for de særeste av oss.

Forfatter: David Matsumoto
Forlag: Hon-No-Tomosha
ISBN: 4-89439-042-6

Related Posts
JMO på Instagram