Olympic Judo – Preparation Training

Home / Samfunn og kultur / Litteratur / Olympic Judo – Preparation Training

Dette er den aller første judoboken jeg kjøpte, og på mange måter har den vært den aller nyttigste boken om trening som jeg har lest. Dette er en bok som tar for seg hva som er nødvendig for å bli en god internasjonal konkurranseutøver i judo. Selv om man ikke har slike ambisjoner, inneholder boken mye viktig og nyttig informasjon om treningsprinsipper og metoder. Når alt sammen i tillegg er knyttet tett sammen med Neil Adams kunnskaper om judo, så må resultatet bli bra.

Boken er inndelt på følgende måte:

  • Basic principles of preparation training
  • Skill
  • Stamina
  • Strength
  • Speed
  • Suppling
  • (P)sychologi and other related problems
  • Schedules and programming

Forfattere: Neil Adams og Cyril Carter
Antall sider: 156
Forlag: Pelham Books
ISBN: 0-7207-1735-3

Related Posts