Motivasjon – ytre og indre motivasjon

Home / Tips / Psykologi / Motivasjon – ytre og indre motivasjon

4

«To be motivated means to be moved to do something»3. Motivasjon beskrives ofte som energi med en bestemt retning i fagbøker. Judoutøvere lærer både å styre energien sin inn i ufarlige retninger (judotrening), og samtidig opparbeider man seg en bevissthet i forhold til hva man er i stand til å bruke teknikkene sine til – dersom det skulle bli nødvendig (selvforsvar). I tillegg er det mulig å drive med judo, for å konkurrere.

Det er vanlig blant teoretikere å skille mellom indre og ytre motivasjon. Ofte beskrives dette som to ytterpunkter, men jeg mener at det er glidende overganger mellom de to formene for målretting av energi. Dette bekreftes også av det som på fagspråket kalles organismic integration theory (OIT) som er en del av selvbestemmelsesteorien, utviklet av Deci og Ryan2.

Ytre motivasjon

Ytre motivasjon kan defineres slik: “Extrinsic motivation is a construct that pertains whenever an activity is done in order to attain some separable outcome”3. Ved ytre motivasjon kommer det inn elementer og konsekvenser som ikke er en naturlig del av aktiviteten: ros og kritikk, status, prestisje og så videre. Det er ikke gitt at ytre motivasjon ikke er bra, men denne formen for motivasjon brukes ofte galt. Noen ganger bruker man for eksempel trusler eller løfter om belønning som en måte å få utøvere til å utføre handlinger på: “Hvis du vinner denne kampen, så lover vi deg gull og grønne skoger.” Dessuten er det mye forskning som sier at i det øyeblikk den ytre motivasjonen opphører, så slutter man å drive med aktiviteten1.

Dersom jeg hadde trent for å bli Norges beste judoka i min vektklasse, vinne pokaler, komme på tv, tjene penger, hadde det vært snakk om ytre motivasjon. (Nå skal det sies at dette med penger, tv og anerkjennelse fra omgivelsene er ganske utopisk i en norsk judosammenheng.) Da kunne jeg meldt meg inn i en judoklubb og trent med dette som mål. Jeg sier ikke at slike mål er mindre verdt, men det er i alle fall en annen tilnærmingsmåte til treningen. Målet med judotreningen har ingen direkte tilknytning til min daglige trening. Å vinne et NM i judo er ingen umiddelbar konsekvens av treningen, men det er en konsekvens av prestasjonene i selve konkurransen.

Indre motivasjon

Indre motivasjon defineres slik: “Intrinsic motivation is defined as the doing of an activity for its inherent satisfactions rather than for some separable consequence”3. Ved indre motivasjon er det selve aktiviteten som er viktig. Som et eksempel kan jeg forklare hvorfor jeg trener kampformer. Grunnen til at jeg trener judo er at jeg liker selve treningsformen, og at jeg har stor glede av å benytte kroppen min, for å løse krevende tekniske oppgaver. Jeg trener også for å bli i bedre stand til å forsvare meg selv. Alt dette er et naturlig resultat – eller med andre ord et direkte resultat – av judotreningen jeg gjør. Det er ikke nødvendig å gjøre noe annet enn å delta på treningene for å oppnå dette resultatet. Det er dette som kalles indre motivasjon.

Positiv og realistisk tilbakemelding

Jeg har lenge vært opptatt av å gi utøvere og elever positive og realistiske tilbakemeldinger. Dette tror jeg bidrar til å legge til rette for en styrket indre motivasjon. Dette støttes også av teorier utviklet av de beste fagfolkene på området3.

(…) feelings of competence during action can enhance intrinsic motivation for that action because they allow satisfaction of the basic psychological need for competence. Accordingly, for example, optimal challenges, effectance promoting feedback, and freedom from demeaning evaluations are all predicted to facilitate intrinsic motivation3.

Litteraturliste

1.
Lepper MR, Greene D, Nisbett RE. Undermining Children’s Intrinsic Interest with Extrinsic Reward: A Test of the «Overjustification» Hypothesis. Journal ol Personality and Social Psychology. 1973;28(1):129-137.
2.
Ryan RM. Psychological needs and the faciliation of integrative processes. Journal of Personality. 1995;63(3):397-429.
3.
Ryan RM, Deci EL. Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology. 2000;25(1):54-57. doi:http://dx.doi.org/10.1006/ceps.1999.1020.
4.
Schmitz S. Children during Judo training. Flickr.com. https://flic.kr/p/63XRUx. Published 27. januar 2009. Åpnet februar 18, 2017.
Related Posts
Ryoko Tani